Komunikacija po svim kanalima se čuva u jednom repozitorijumu, tako da se obrade, analize i izveštavanja mogu vršiti na jednom integralnom mestu.

Platforma analizira fraze unete od strane korisnika i detektuje odgovarajuće akcije koje treba izvršiti na osnovu te fraze. Unete fraze se ne analiziraju samostalno već u kontekstu prethodno unetih fraza ili pitanja. Rešenje poseduje mehanizam učenja, tako da će vremenom sve bolje prepoznavati unete fraze. Omogućeno je čak i da se konverzacija vrši bez praćenja tačnog scenarija. Ukoliko neke stvari nisu unete od strane korisnika, a scenario ih je zahtevao, može se od korisnika zatražiti da samo dopuni podatke koji nedostaju da bi se determinisala adekvatna akcija.

Podržana je višejezičnost. Preporuka je da korisnici odaberu željeni jezik za konverzacije, ali i ako ne odaberu, Weaver će pokušati da prepozna o kom jeziku je reč i da na osnovu njega analizira unetu frazu.

Kanali interakcije predstavljaju skup svih mogućih kanala koji se mogu integrisati sa Weaver platformom. Premisa je da  svaki kanal ispunjava tehničke uslove i podržava neku od standardnih tehnologija integracije.

U slučaju integracije platforme sa kontakt centrom, službenici unutar organizacije koji odgovaraju na komunikaciju, mogu da zadrže dosadašnje iskustvo korišćenja aplikacije sa koje se obraćaju. Omogućeno je da više operatera odgovara sa iste zvanične adrese u istom momentu. Pored slanja tekstualnih poruka, podržano je i slanje poruka koje sadrže menije, slike, video fajlove, linkove, a sva komunikacija je čuvana u centralizovanoj bazi podataka. Osim sâme komunikacije, prikupljaće se i podaci o korisniku koji se kasnije mogu koristiti za personalizovane ponude, analitiku ili integraciju sa podsistemima.

Weaver izlaže i interfejse kojima se mogu unositi direktne poruke ka korisnicima (nove ponude, targetirane reklame itd.) kao i sačuvati podatke o korisniku i konverzacijama koje je imao sa Chat-Botom.

ChatBotovi su inovativan način za interakciju brendova i krajnjih korisnika koji koriste različite platforme za razmenu poruka. To su računarski programi koji oponašaju razgovor sa ljudima koristeći module veštačke inteligencije. Sudeći prema jednoj studiji, tekstualne poruke bivaju pročitane u roku od 3 minuta od momenta dostavljanja. Razmena tekstualnih poruka trenutno predstavlja najbrži i najefikasniji kanal za razmenu informacija. Potrošači sve više očekuju instant odgovore: kada su ljudi iza paravana, telefona i šaltera, oni fizički ne mogu da odgovore svakom krajnjem korisniku u istom trenutku. ChatBotovi se brinu o trenutnim zahtevima potrošača tako što reaguju u bilo kom kontekstu i bez obzira na doba dana. U ljudskoj je prirodi da se uvek krećemo i lakše prihvatamo stvari koje su nam iskustveno poznate. Krajnji korisnici će sada imati priliku da sa svojim pružaocima usluga komuniciraju kao sa bilo kim iz svoje liste kontakata, koristeći mehanizme i interfejse na koje su se navikli tokom svoje svakodnevice. ChatBotovi predstavljaju dvosmeran (push i pull) medijum u jednom. Kompanije mogu obaveštavati svoje korisnike o kampanjama koje sprovode kada misle da je to neophodno, a korisnici im se mogu obratiti za pomoć bilo kada, i to sve preko jednog istog kanala komunikacije. Većina pitanja koje korisnički servisi i kontakt centri dobijaju su osnovna i cesto se ponavljaju. Ako isprogramirate ChatBota da odgovara na ta pitanja koja su od zajedničkog interesa za kompaniju, ne samo da cete uštedeti novac, već ćete omogućiti kupcima da dobiju željene odgovore bez potrebe za dodatnim preusmeravanjem poziva ili čekanja. To praktično znaci da je briga o korisnicima podignuta na sasvim novi nivo, a troškovi za njegovo izvršenje smanjeni. ChatBot sistem predstavlja deo omni-channel strategije: botovi su funkcionalni gde god da se nalaze korisnici. To praktično znaci da brend ide bilo gde i radi za sebe 24/7! Pružajući krajnjim korisnicima uslugu ovakve vremenske pokrivenosti, njihovo interesovanje da se zadrže i vežu sa određeni brend raste, a to praktično znaci da će imati poverenja i u druge inovativne proizvode koji im budu bili ponuđeni.

Viber je predstavio “Javne naloge” kao platformu za komunikaciju koja omogućava firmama da se povežu sa korisnicima širom sveta. Koncept javnih naloga omogućava krajnjim korisnicima obraćanje kompanijama i dobijanje odgovora sa njega zadržavajući iskustvo komunikacije 1 na 1, a da je zapravo opslužen veliki broj korisnika istovremeno.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas