Da li vaša kompanija prolazi kroz digitalnu transformaciju? Prema istraživanju koje su sproveli International Data Corporation (IDC) i New Frontier Group, 48% kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi nema digitalnu strategiju i hitno im je potrebna podrška za digitalizaciju njihovih poslovnih procesa. Kontaktirajte nas da sprovedemo jedinstvenu evaluaciju vašeg trenutnog nivoa digitalne adaptacije i dopustite nam da pripremimo plan vaše digitalne transformacije. Saznajte više o digitalnoj transformaciji.

Razvoj i implementacija CRM, ERP i Core sistema su među najzahtevanijim uslugama poslovne konsultacije. Naši biznis konsultanti su stručni u raznim okvirima razvoja i metodologijama što nam omogućava da odredimo merilo rešenja i da ih sprovodimo u preduzećima različite veličine podjednako. Vaša kompanija takođe može profitirati od našeg dugogodišnjeg partnerstva sa kompanijama kao što su Microsoft i Oracle.

New Frontier Group i Saga nude dizajnirane usluge i servise u IT arhitekturi, arhitekturi sistema, korisničkog interfejsa, aplikacija i razvoja softvera. Naš biznis i IT eksperti su usko povezani kako bi kreirali "user-friendly" sisteme izveštavanja. 

Da li vam je potrebno rešenje za specifičnu oblast vašeg poslovanja, a pri tom nijedan softver na tržištu vam ne odgovara? Da li tražite pouzdanost, ali isto tako i niske troškove razvoja i održavanja? Možemo biti vaš pouzdan partner u razvoju posebnih softverskih projekata. Nudimo konsultacije u bilo kojoj fazi razvoja i održavanja sistema i modularne proizvode, koji se lako integrišu i koji su uvek aktuelni. 

Nudimo najbolje osnove za integraciju softvera, hardvera, podrške i poslovnih rešenja. Naše lokalne kancelarije širom sveta omogućvaju nam da kombinujemo naša rešenja i rešenja poznatih IT kompanija, kreirajući tako poseban paket za svako lokalno tržište.

Nezavisno testiranje eksternog softvera je jedna od naših ekspertiza. Nudimo preporučena testiranja i pokrećemo automatske testove da bi se osigurali kvalitet vašeg IT sistema. Takođe kontrolišemo mrežu testera, koja može da bude unajmljena za potrebe vaše organizacije. Naša ispitivanja i osiguranje kvaliteta usluga štite preduzeća od kvarova operativnog sistema i poslovnih gubitaka.

Raspolažemo različitim tehnologijama mnogih svetskih poznatih vendora i to nam omogućava da stalno proveravamo IT servise, povećavajući njihovu efikasnosti kako bi ostali u skladu sa strategijom i poslovnim ciljevima kompanije. Obezbeđujemo sve potrebne alate i aplikacije za ekonomičnu poslovnu administraciju i menadžment, kao i 24/7 podršku sistema.

Nudimo usluge naših profesionalaca u polju IT i biznisa. Posedujemo mrežu stručnjaka i partnerskih kompanija sa izvanvrednim veštinama u polju sistemske arhitekture, razvoja softvera i digitalne transformacije. Naše ogromno iskustvo u biznisu i konsultovanju u vezi sa digitalnim promenama, omogućava nam da razumemo jedinstvene zahteve i ponudimo fleksibilni "outsourcing" usluga i obrazovanog kadra.

Nudimo različite "Software as a Service (Saas)", "Platform as a Service (Paas)" ili "Infrastructure as a Service (Iaas)" modele. Naš tim IT eksperata, finansijskih analitičara i marketing konsultanata je spreman za pregled i implementaciju novih biznis modela zasnovanih na "cloud"u. Naši cloud servisi doprinose povećanju efikasnosti, boljem povezivanju zaposlenih i izvanrednom korisnčkom iskustvu.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas