Rešenja za angažovanje korisnika

01

Pregled

Digitalna ekonomija traga za fleksibilnim poslovnim (enterprise) rešenjima koja mogu da funkcionišu u dva sveta. Prodaja, upravljanje odnosima sa klijentima (CRM) i sistemi za kontrolu zaliha moraju biti povezani i spremni da omoguće nesmetan protok informacija trećoj strani i web zasnovanim aplikacijama. Rešenja za angažovanje korisnika koje Saga nudi su više od tradicionalnog CRM-a i kontakt centra. Fokusirali smo se na marketing zasnovan na performansama, ciljani digitalni marketing, posredovanje kod cloud usluga i alate za saradnju.

02

Poslovna vrednost

Uspešna kompanija ima klijenta u srcu svoje strategije razvoja. Ona razume ponašanje i očekivanja svog klijenta i brine se da njegovo iskustvo bude jedinstveno i lako u svim kanalima. Preduzeća koja su prošla kroz digitalnu transformaciju redovno komuniciraju sa klijentima, podstičući njihovu lojalnost i prikupljajući povratne informacija u cilju poboljšanja svojih usluga.

03

Benefits

Kompanije žele da imaju uvid u svoje interakcije sa svakim klijentom kako bi kreirala prijatno i jedinstveno korisničko iskustvo. Naša rešenja za angažovanje korisnika nude prozor ka svim raspoloživim informacijama vezanim za klijenta, što vašoj kompaniji olakšava da identifikuje inovativne načine za povezivanje sa klijentima, uključujući njihove povratne informacije u vaše poslovne procese i brzo reagovanje na promene u njihovom ponašanju.

04

Partneri

Saga je ponosna što među svojim najznačajnijim poslovnim partnerima ima Oracle, Microsoft, Cisco, HP, Interactive Intelligence, Avaya-u...

Dok je većina CRM rešenja usmerena na čuvanje informacija o klijentima za kasniju upotrebu od strane zaposlenih u kompaniji, CRM sistemi koje mi nudimo potpomažu zajednički rad i spremni su za dvosmernu komunikaciju između vaše kompanije i klijenta.

CRM rešenja koja nudimo su bazirana na Microsoft Dynamics platformi.

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Poslovni konsalting
 • Isporuku i implementaciju najboljih rešenja na tržištu: od On-premises režima do Clouda, u zavisnosti od IT strategije našeg klijenta
 • Nova rešenja ili integraciju na postojeće sisteme
 • Prilagođene razvoje
 • Korisničku obuku
 • Održavanje i tehničku podršku

Saga je vodeća kompanija u regionu kada je u pitanju implementacija kontakt centar rešenja. Ne zavisimo od jednog proizvođača kontakt centar rešenja, već predstavljamo vendor independent contat centerspecijalistu. To znači da smo u prilici da svakom klijentu ponudimo maksimalno prilagođeno kontakt centar rešenje koje zadovoljava sve njegove potrebe.

Tehnološki podržavamo sledeće proizvođače rešenja za kontakt centre:

 • Genesys | Interactive Intelligence
 • Avaya
 • Cisco

Kontakt centar ne posmatramo kao skup opreme i softvera koji nudimo, već ga sagledavamo kroz uspešnu realizaciju poslovnih procesa korisnika, gde su primenjeni softver i hardver samo poslednja stavka u uspešnoj implementaciji zamisli klijenta.

Naše glavne prednosti su:

 • Višegodišnje iskustvo i poznavanje različitih tehnologija u implementaciji kontakt centara
 • Velika ekspertiza i poznavanje poslovnih procesa u različitim vertikalama (finansijska, javni sektor, telekomunikacije...)
 • Resursi za najsloženije poslove razvoja softvera i podršku najrazličitijim poslovnim zahtevima
 • Iskustvo u realizaciji najvećeg kontakt centra u regionu: Telekom Srbija (600-900 agenata!)

Saga kontakt centar/CTI (Computer Telephony Integration) reference

 • Telekom Srbija (Srbija)
 • mt:s (Srbija)
 • Raiffeisen banka a.d. Beograd(Srbija)
 • Banca Intesa (Srbija)
 • Societe Generale banka (Srbija)
 • ProCredit Bank (Srbija)
 • NLB Banka (Srbija)
 • NLB Montenegrobanka (Crna Gora)
 • Hypo Alpe-Adria-Bank (Srbija)
 • Hypo Alpe-Adria-Bank (Hrvatska)
 • Hypo Alpe-Adria-Bank (Bosna i Hercegovina)
 • Atlas Banka (Crna Gora

 

 • DDOR Novi Sad (Srbija)
 • m:tel (Crna Gora)
 • Telenor (Crna Gora)
 • Grad Beograd (Srbija)
 • Grad Novi Sad (Srbija)
 • Dom zdravlja Novi Sad (Srbija)
 • JP PTT saobraćaja "Srbija" - CePP
 • JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" (Srbija)
 • PD Elektrodistribucija Beograd (Srbija)
 • Pakom Solution Center (Srbija)
 • Ministarstvo uređenja prostora i zaštite životne sredine (Crna Gora)
 • Univerzitet Donja Gorica (Crna Gora)

Programi lojalnosti su ključni kod pridobijanja i angažovanja klijenata kao i njihovog zadržavanja. Oni moraju da se prilagođavaju digitalnom dobu i da idu korak dalje od tradicionalnog pristupa „nagrađivanja za prikupljene poene“. Paket brige o klijentu koji Saga nudi, omogućava kompanijama da stvore ciljane marketinške ponude, kombinujući dobijene informacije iz upravljanja odnosima sa klijentima (CRM), alata poslovne inteligencije (BI) i pojedinačnih baza podataka. Kontaktirajte nekog od naših konsultanata kako biste saznali više o našim prilagodljivim projektima i efikasnosti unakrsnih procesa. 

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Konsalting CRM poslovnih procesa,
 • Implementaciju CRM poslovnih procesa,
 • Integraciju sistema,
 • Usluge implementacije,
 • Tehničku podršku.

Saga je izgradila informacione portale za razne privredne grane, među kojima su bankarstvo, telekomunikacije, maloprodaja, energetika i komunalne usluge. Tipični primeri naših usluga koji se odnose na informacione portale su front-end rešenja za agente osiguranja, elektronsku naplatu, elektronsko bankarstvo i aplikacije za brigu o klijentu.

Naša rešenja i usluge obuhvataju: 

 • Isporuku sveobuhvatnih višekanalnih portala kao što su:
 • Samouslužni portali,
 • Online i plaćanja preko mobilnih telefona,
 • Rešenja virtuelne poslovnice  (bankarstvo),
 • Specijalizovana rešenja (PFM, digitalna arhiva, itd.).
 • Konsalting poslovnih procesa,
 • Integraciju sistema,
 • Usluge implementacije,
 • Optimizaciju korisničkog iskustva,
 • Tehničku podršku.
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas