Pregled rešenja

01

Pregled

Povezivanje nije ograničeno samo na računare i smart telefone. Pametni senzori koji su ugrađeni u različite površine, uređaje i materijale - od prekidača za svetlo i frižidera do odeće – dovešće do 2020. godine 75 milijardi ljudi na mrežu. Saga obezbeđuje end-to-end rešenja za ovo predstojeće digitalno doba kojim dominiraju tehnologije Internet stvari (IOT).

02

Poslovna vrednost

Tehnologije Interneta stvari (IoT) omogućavaju kompanijama da prošire operacije izvan okvira njihove osnovne privredne grane, ponovo digitalno stvarajući njihove proizvode i poslovne procese. IoT tehnologije zahtevaju nove poslovne modele i predstavljaju sjajnu priliku za dodavanje vrednosti ekosistema kompanije.  

03

Prednosti

Dodatna akvizicija podataka i njihovo pretvaranje u informacije omogućava kompanijama da prošire svoja saznanja o korisnicima. Personalizovane ponude i pristup klijentima doprinosi uspehu osnovnog biznisa.

04

Partneri

Stalni konsultant na ovom rešenju je prof. dr. Nenad Jovičić. Institucije sa kojima sarađujemo su: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (ICEF), a kompanije Smart Building Technologies i Bitgear.

 • Senzori- ključna uloga u IoT, oni čine uređaje inteligentnim.
 • TeleModul povezan je na senzore za merenje bilo koje analogne veličine
 • TeleModul je uređaj koji se nalazi na fizički udaljenoj lokaciji, prikuplja podatke sa lokacije i šalje ih preko GSM mreže (ili druge infrastrukture) do TeleCentra
 • TeleCentar zajedno sa serverom na kome se nalazi čini jezgro sistema, prikuplja podatke od neograničenog broja TeleModula vezanih u sistem, vrši obradu i trajno skladištenje pristiglih podataka
 • Plasiranje informacija se od TeleCentra šalje ka TeleModulu (jednosmerni distribucioni i dvosmerni TeleModuli)

Informacije koje se iz TeleCentra dobijaju mogu biti:

 1. Uslužnog karaktera
 2. Info(formativnog) karaktera
 3. Promo(tivnog) karaktera
Telemodul

TeleModul je uređaj koji se nalazi na fizički udaljenoj lokaciji. Zadatak TeleModula je prikupljanje podataka sa lokacije i slanje preko GSM mreže (ili druge infrastrukture) do TeleCentra. TeleModul sadrži mikrokontroler sa integrisanim GSM modulom, kao i deo za akviziciju podataka sa portovima za priključenje senzora. Komunikacija sa TeleCentrom se obavlja putem web servisa po TCP/IP internet protokolu  u vidu XML paketa. Moguće je implemetirati enkripciju na nivou podataka zarad povećanje sigurnosti prenosa. Maksimalna brizina prenosa u standardnom paketu sa GPRS komunikacijom iznosi 64kbit/s.
Modovi rada:

 • Periodično javljanje sa prenosom podataka - za merne sisteme koji mere procese sa sporom dinamikom
 • Neprekidna veza – za sisteme koji pored merenja zahtevaju i daljinsko upravljanje
 • Mod rada, učestanost javljanja, učestanost akvizicije i ostale parametri su izmenjivi preko web servisa.

Uređaj podržava nekoliko različitih izvora napajanja:

 • Akumulatorsko napajanje DC 12V/24V
 • Mrežno napajanje AC 220V
 • Autonomno solarno napajanje – u slučaju specifičnih primena gde se komunikacija i akvizicija vrše kratkotrajno u dužem vremenskom periodu.
TeleCentar

TeleCentar aplikacija, zajedno sa serverom na kome se nalazi, je jezgro sistema. Serverski deo aplikacije prikuplja podatke od neograničenog broja TeleModula vezanih u sistem, vrši obradu i trajno skladištenje pristiglih podataka, uz mogućnost čuvanja podataka na više fizički udaljenih servera, čime je ostvarena veća sigurnost podataka. 

Prezentacija primljenih podataka omogućena je pristupom sistemu preko internet pretraživača ili korisničke mobilne aplikacije. Ukoliko su dostignuti kritični parametri sistema, korisnik može da bude upozoren slanjem email-a, SMS ili Push poruke (u slučaju korisničke mobilne aplikacije). Prikupljene podatke moguće je prikazati tabelarno ili grafički, a postoji i mogućnost preuzimanja podataka u nekom od standardnih formata (Excel, CSV, PDF) ili prema potrebi već ugraženih software treće strane.

 • Senzori koji mere popunjenost kontejnera
 • Mogućnost primene na sve vrste kontejnera (nezavisno od tipa, kapaciteta i namene)
 • Kada senzori registruju da je kontejner pun, služba zadužena za pražnjenje odlazi na lokaciju, na kojoj se kontejner nalazi

Cilj SmartWaste-a:

 1. Uštede u logistici prikupljanja otpada (smanjenje troškova goriva, amortizacije vozila, produktivniji rad komunalaca itd.)
 2. Kvalitetnija analiza potreba za postavljanjem dodatnih kontejnera i efikasnije planiranje ruta za njihovo pražnjenje.

Model: STS SW-ms-1 WiFi/GPRS/NB-IoT

Karakteristike

 • Dimenzije: 100x100x60 mm
 • Način merenja: Ultrazvučno (0,5 – 5m)
 • Radni temperaturni opseg: -40 C .. +50 C
 • Konektivnost: WiFi, GPRS, NB-IoT
 • Stepen zaštite: IP65
 • Baterija: Radni vek 3 godine (za 2 očitavanja dnevno)
 • Pristup na daljinu: Mogućnost setovanja konfiguracije svih vrsta merenja i podešavanja alarmnih uslova (reakcija na prekidački ulaz, analogni ulaz, merni opseg i period očitavanja)
 • Lokalna memorija: Omogućava čuvanje istorije od 61 dan 15-to minutnih očitavanja
 • Kompresija pri prenosu podataka: U slučaju 15-to minutnog intervala slanja očitanog merenja, ukupna veličina prenetih podataka na mesečnom nivou (31 dan) je manja od 30 MB
 • Detekcija naglog porasta temperature (požarni alarm)
 • Dodatni beznaponski digitalni (prekidački) ulaz
 • Dodatni standardni industrijski analogni naponski ulaz u opsegu 0-10 V
 • Period očitavanja: Od 15 minuta do 7 dana
 • Garancija na uređaj: 24 meseci 

STS SW-ms-1 GPRS/NB-IoT

Karakteristike:

 • Dimenzije: 100x100x60 mm
 • Način merenja: Ultrazvučno (0,5 – 5m)
 • Radni temperaturni opseg: -40 C .. +50 C
 • Konektivnost: GPRS, NB-IoT
 • Stepen zaštite: IP65
 • Baterija: Radni vek 3 godine (za 2 očitavanja dnevno)
 • Pristup na daljinu: Mogućnost setovanja konfiguracije svih vrsta merenja i podešavanja alarmnih uslova (reakcija na prekidački ulaz, analogni ulaz, merni opseg i period očitavanja)
 • Lokalna memorija: Omogućava čuvanje istorije od 61 dan 15-to minutnih očitavanja
 • Kompresija pri prenosu podataka: U slučaju 15-to minutnog intervala slanja očitanog merenja, ukupna veličina prenetih podataka na mesečnom nivou (31 dan) je manja od 30 MB
 • Detekcija naglog porasta temperature (požarni alarm)
 • Dodatni beznaponski digitalni (prekidački) ulaz
 • Dodatni standardni industrijski analogni naponski ulaz u opsegu 0-10 V
 • Period očitavanja: Od 15 minuta do 7 dana
 • Garancija na uređaj: 24 meseci

STS SW-ls-1 GPRS/NB-IoT

Karakteristike:

 • Dimenzije: 140x110x70 mm
 • Način merenja: ultrazvučno (0,5 – 5m)
 • Radni temperaturni opseg: -40 C .. +50 C
 • Konektivnost: GPRS, NB-IoT
 • Stepen zaštite: IP65
 • Baterija: Radni vek 3 godine (za 2 očitavanja dnevno)
 • Pristup na daljinu: Mogućnost setovanja konfiguracije svih vrsta merenja i podešavanja alarmnih uslova (reakcija na prekidački ulaz, analogni ulaz, merni opseg i period očitavanja)
 • Lokalna memorija: Omogućava čuvanje istorije od 61 dan 15-to minutnih očitavanja
 • Kompresija pri prenosu podataka: U slučaju 15-to minutnog intervala slanja očitanog merenja, ukupna veličina prenetih podataka na mesečnom nivou (31 dan) je manja od 30 MB
 • Detekcija naglog porasta temperature (požarni alarm)
 • Dodatni beznaponski digitalni (prekidački) ulaz
 • Dodatni standardni industrijski analogni naponski ulaz u opsegu 0-10 V
 • Period očitavanja: od 15 min do 7 dana
 • Garancija na uređaj: 24 meseci

Napomena: uređaji se ne isporučuju sa SIM karticama. Takođe, cena mesečnih paketa kod telko provajdera ne ulazi u cenu uređaja niti njegovom koštanju na mesečnom ili godišnjem nivou prilikom isporuke i rada rešenja a koja se oslanjaju na rad uređaja.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas