Naša rešenja obuhvataju različite slojeve za povezivanje i IoT tehnologije:

  • Pametni objekti: „stvari“ i njihovi ugrađeni senzori i softver
  • Povezivanje: mreže koje omogućavaju komunikaciju i prenos podataka između proizvoda i pametnog oblaka 
  • Oblak za pametne objekte: sloj koji se sastoji od baza podataka, aplikacija i platformi za analizu; ukratko, stvarna inteligencija rešenja
  • Gradivni blokovi za podršku za IoT rešenja: spoljni izvori informacija, bezbednost i poslovni sistemi