Pregled rešenja

01

Pregled

Veća potražnja za propusnim opsegom je jedna od posledica digitalizacije. Kompanije prolaze kroz digitalnu transformaciju i usmerene su na potrebe globalnog tržišta, dakle, treba da pregledaju i ažuriraju svoju infrastrukturu. Virtuelna okruženja, kao i ona koje pružaju Saga i New Frontier Group, siguran su način za optimizaciju ulaganja u IT koja CIO-ovima i menadžerima data centara daju neophodne alate za uspeh u digitalnom svetu.

Proizvodi kompanije Saga obuhvataju:

 • Data centar,
 • Skladištenje podataka,
 • Skladištenje i računarstvo,
 • Virtualizaciju,
 • Umrežavanje i objedinjene komunikacije.
02

Poslovna vrednost

Usluge digitalne infrastrukturne koje nude Saga i New Frontier Groupa omogućavaju vam da prestanete da brinete o osnovnoj tehnologiji. Smanjite vaše troškove IT održavanja, optimizujte svoje poslovanje i odredite prioritete vaše osnovne delatnosti sa našim end-to-end infrastrukturnim uslugama.

03

Prednosti

Dobro osmišljena digitalna infrastruktura ima male operativne troškove i troškove održavanja, skalabilna je i štedi resurse u administraciji, upravljanju aplikacijama i propusnom opsegu.

04

Partneri

DELL EMC, IBM, HPE, Oracle, Hitachi, Huawei, Fujitsu, Vmware, Cisco, Juniper, Microsoft  samo su neki od naših pouzdanih partnera u uslugama digitalne infrastrukture.

Data centre koje dizajnira i implementira Saga ispunjavaju visoke standarde, obezbedjujuci integritet i funkcionalnost podržanih IT servisa.   

Naša rešenje i usluge obuhvataju:

 • Dizajn i implementaciju projekta,
 • Procenu postojećih lokacija,
 • Konsalting  za rehabilitaciju postojećih lokacija,
 • Konstalting za dizajn novih lokacija,
 • Nabavku opreme i implementaciju projekta,
 • Uslove za izbor kolokacijskog prostora,
 • Evaluaciju zahteva vezanih za arhitekturu, električne instalacije, IT mrežu i fizičku bezbednost
 • Hosting usluge za opremu u namenskim prostorima koji se održavaju 24x7,
 • Posebno dizajnirane i opremljene serverske sobe u skladu sa najvišim standardima.  

Saga je vodeći dobavljač IT usluga za konsalting, dizajn, instalaciju, implementaciju i podršku za rešenja za računarske sisteme.   

Naše usluge obuhvataju instalaciju, konfiguraciju i održavanjee opreme. Oslonite se na Sagu za:

 • Konsalting za izbor tehnologija za servere i infrastrukturu skladišta,
 • Dizajn sistema za skladištenje podataka i serverske infrastrukture
 • Instalaciju i konfiguraciju servera bilo kojih operativnih sistema (Windows, Linux, Solaris) na bilo kojoj platformi (x86, RISC/SPARC) i u različitim konfiguracijama (samostalnim, visoko dostupnim lokalnim klasterma i geografskim klasterima),
 • Instalaciju i konfiguraciju sistema za skladištenje podataka (DAS – Direct Attach Storage, NAS – Network Attach Storage, Fibre Channel SAN, iSCSI SAN, Converged FcoE),
 • Praćenje servera, aplikacija i usluga,
 • Usluge podrške u cilju zadovoljavanja SLA nivoa, standardna pokrivenost radnog vremena ili 7x24, uključujući on-site odgovor za izuzetno važne projekte, 
 • Preventivno održavanje  hardvera,
 • Implementaciju virtualnih rešenja sistema za skladištenje podataka kao i kompleksnih rešenja iz domena softverski definisanih data centara.

Virtuelizacija je značajan trend u svetu savremenih informacionih tehnologija. Ona  omogućava efikasnije korišćenje IT resursa i smanjuje kako početne investicije tako i operativne troškove.

Naša rešenja i  usluge obuhvataju:

 • Širok spektar tehnologija virtuelizacije,
 • Tehnološki konsalting,
 • Poslovni konsalting (npr. definicija poslovnog slučaja),
 • Dizajn virtualizacije servera i rešenja za konsolidaciju,
 • Dizajn infrastrukture virtuealnih radnih stanica 
 • Praćenje servera, aplikacija i usluga,
 • Ažuriranje softvera, uključujući automatizovanu primenu zakrpa operativnih sistema i aplikacije za VDI,
 • Upravljanje projektima i tehničku podršku.

Saga nudi tri nivoa virtualizacije:

 • Serverska infrastruktura: omogućava particionisanje fizičkog servera na manje virtuelne servere. Razbijanjem principa „jedna aplikacija, jedan server“, kompanije mogu procesorsku snagu i nekoliko aplikacija konsoliduju u jedan fizički server.
 • Radne stanice (ili virtuelna desktop infrastruktura): isporučuje korisnicima centralizovane virtuelne mašine (radne stanice) putem računarske mreže. Tehnologija zahteva server sa skladištenim virtuelnim radnim stanicama kao i fizički tankim klijentom ili računarom. Virtualizacija omogućava trenutnu distribuciju aplikacija na krajnje uređaje, pojednostavljuje njihovo održavanje i povećava bezbednost. Implementacija desktop virtualizacije dovodi do 40% uštede u poređenju sa tradicionalnim pristupom desktop primene.
 • Računarstvo u oblaku (Cloud Computing): skup usluga sada može da koegzistira u deljenoj, skalabilnoj virtelnoj platformi. Korišćenjem računarskog modela u oblaku, kompanije sada s lakoćom mogu da pristupe deljenim resursima preko mreže (npr: mrežnih resursa, servera, prostora na čvrstom disku, aplikacija, usluga). Saga nudi tri modela usluga: softver kao usluga - Software as a Service (SaaS), platforma kao usluga - Platform as a Service (PaaS) i infrastruktura kao usluga - Infrastructure as a Service (IaaS).
Read more

Saga i New Frontier Group su implementirali vitalna telekomunikaciona rešenja i infrastrukturu koja se trenutno nalaze u zemljama centralne i istočne Evrope. Imamo ogromno iskustvo u instaliranju LAN i VAN mreža, Voice over Internet Protocol (VoIP) rešenja i bezbednosnih sistema kako u finansijskim institucijama tako i u javnim preduzećima.

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Dizajn kompletnih mrežnih rešenja,
 • Instalaciju pasivne mrežne opreme i implementaciu kablova (LAN),
 • Instalaciju i puštanje u rad mrežnih rešenja,
 • Isporuku, implementaciju i rad DHCP softvera u visokoj dostupnosti, DNS (DNS hosting) i usluge direktorijuma,
 • Hostovanu komunikaciju i rešenja za produktivnost: web hosting, hosting e-pošte, rešenja objedinjene komunikacije i aplikacije za produktivnost, 
 • Usluge tehničke podrške, kreiranje tehničke dokumentacije, 
 • Nadgledanje servera, aplikacija i usluga, 
 • Ažuriranje rešenja,
 • Upravljanje imovinom, upravljanje konfiguracijom...  

Sagina Infrastruktura kao servis (Infrastructure as a Service - IaaS) usluga predstavlja cloud rešenje za serversku i data centar virtualizaciju koja je bazirana na Cisco Unified Computing System (UCS) platformi i Nexus svičevima.

Naši IaaS servisi su razvijeni po vodećim preporukama za arhitekturu cloud rešenja (Cisco Validated Designs) što podrazumeva striktan inženjerski dizajn, testiranje i samu metodologiju implementacije rešenja. Ovakav pristup nam je omogućio da pružimo korisnicima visku pouzdanost, visoku dostupnost, bezbednost i najbolje aplikativne performanse korišćenjem naše infrastrukture. Tim naših IaaS inženjera ima podršku 24x7 Saginog Network Operation Center (NOC) kao i Cisco 24x7 tehničku podršku, kako bi osigurali neprekidno i pravilno funkcionisanje sistema i proaktivno reagovali na potencijalne probleme.

IAAS POGODNOSTI ZA KORISNIKE:

 • Smanjenje IT troškova i povećanje poslovne agilnosti, a da se pri tom ne ugroze postojeći operativni modeli i njihova bezbednost;
 • Uz minimalna ulaganja pruža se mogućnost korišćenja različitih predefinisanih cloud servera i cloud data centar opcija, kao i mogućnost da sami definišete iste prema vašim potrebama;
 • Mogućnost izbora između public i virtual private cloud rešenja. Prva opcija isporučuje servis korisnicima putem Interneta i predstavlja klasičan scenario public cloud rešenja. Druga opcija uspostavlja kriptovanu mrežnu konekciju između korisnika i Saginog cloud-a, formira se VPN tunel između korisničke i naše lokacije i ovim scenarijom se realizuje virtual private cloud opcija;
 • Našim korisnicima nudimo „pay as you grow“ mogućnost i time im pružamo priliku da povećaju ili smanje definisane resurse cloud servera ili cloud data centar opcija;
 • Pored virtuelizovanog okruženja pružamo korisnicima mogućnost i firewall servisa kao i storage resurse usklađene prema potrebama korisnika;
 • Korišćenjem naših IaaS servisa, imate pogodnost da prepustite upravljanje vaše infrastrukture nama, što vama daje mogućnost da se fokusirate na aplikativne i poslovne zahteve vaše kompanije. Slika ispod prikazuje komponente sistema sa linijom odgovornosti za upravljanje istih
Otvori galeriju
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas