Pregled rešenja

01

Pregled

Ne dozvolite da vaša kompanija bude zahvaćena lavinom podataka. Imate društvenu, mobilnu analitiku i cloud (SMAC) tehnologije kako biste ste informisali i olakšali – a ne komplikovali - posao, strateške i operativne odluke. Naša rešenja za analizu big data, upravljanje učinkom i poslovnu inteligenciju (BI) omogućiće vam da budete ispred konkurencije.

02

Poslovna vrednost

Podaci su jedina vredna valuta u digitalnom dobu. Idite izvan standardne poslovne inteligencije i pametne analize i oslobodite moć cloud-a kako biste promovisali rast poslovanja i ispunili očekivanja vaših klijenata. Saga ima rešenja koja kombinuju spoljnu i unutrašnju analizu izvora podataka tako da možete brzo da se krećete i rešavate specifične probleme u poslovnom okruženju.

03

Prednosti

Naš unapred definisan radni okvir omogućava vam brz pristup alatima za digitalnu analitiku, analitičkim scenarijima i radnim planovima. Iskoristite našu moćnu „informacije kao usluga“ platformu i uberite plodove poslovne inteligencije bez suočavanja sa preprekama raspoređivanja hardvera i implementacije softvera.  

04

Partneri

Među našim poslovnim partnerima su Microsoft, IBM, Tableau, Oracle, Cisco, VMware, Junper Networks, HP i drugi veliki vendori.

Gde skladištite svoje podatke? Naše usluge skladištenja podataka kombinuju implementaciju podataka i alate za upravljanje i služe kao osnova za vašu poslovnu inteligenciju. 

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Procenu skladištenja podataka,
 • Strategiju arhitekture informacija,
 • Sveobuhvatnu isporuku skladišta strukturisanih podataka (specijalizovana skladišta podataka),
 • Dizajn i implementacija skladišta podataka,
 • Integracija podataka, uključujući dizajn i implementaciju ETL procesa,
 • Operacije, održavanje i podršku,
 • Upravljanje podacima o učinku i optimizaciju.

Poslovna inteligencija (BI) je skup alata i tehnika koje vašem preduzeću omogućavaju da uskladi strateške ciljeve i operativne odluke, smanji troškove i pobošlja učinak tima. Konsultujte se sa našim stručnjacima za BI kako da pojednostavite pronalaženje podataka upotrebom web aplikacija i osnažite klijente da kreiraju prilagođene izveštaje bez pomoći specijalista.

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • isporuku sveobuhvatnih sistema za izveštavanje i razvoj izveštaja,
 • konsultanske usluge za poslovanje, tehnologije i procese,
 • definiciju i optimizaciju poslovnih procesa, 
 • optimizaciju performansi BI okruženja.

Da li je potrebno da ostvarite rezultate u kratkom roku bez presedana? Garantujemo vam da ćete korišćenjem naših alata za Big Data i „pametnu“ analitiku, biti u mogućnosti da ubirete plodove poslovnih rezultata za samo nekoliko dana ili nedelja. Zahvaljujući cloud arhitekturi koja eliminiše potrebu za investicijama u hardver, Sagina rešenja za Big Data i „pametnu“ analitiku crpe znanje iz unutrašnjih, spoljnih i javnih izvora i kreirani su da se šire na zahtev.

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Poslovni konsalting,
 • Identifikaciju izvora podataka i konektora,
 • Implementaciju rešenja, uključujući:
  • prezentaciju, saradnju, znanje/deljenje podataka (alati za saradnju, interaktivne kontrolne table, upozorenja i KPI-ove itd.), 
  • skladištenje podataka, upravljanje meta podacima i analiza (BI, traženje podataka (Data Mining) i  hibridne veb aplikacije za podatke (data mashup), relaciono, višedimenzionalno i Big Data skladište; upravanje meta podacima, poslovni vokalbular MDM),
  • integraciju podataka (ETL, ESB, kvalitet podataka, konektor društvenih medijuma),
 • Opcije za „pametnu“ analitiku kao usluge ili namensku implementaciju.  

Organizujte, procenite i automatizujte poslovne metodologije, operativne procese i interne sisteme sa našim radnim okvirom za upravljanje učinkom. Naš radni okvir upravljanja učinkom omogućava vam da pretvorite informacije u poslovne odluke.

Naša rešenja i usluge obuhvataju:

 • Isporuku sveobuhvatnog sistema za upravljanje informacijama,
 • Integrisana rešenja za planiranje i budžetiranje,
 • Mapu strategije, rezultate, dizajn kontrolne table i imlementaciju, 
 • Implementaciju izveštavanja i analizu funkcionalnosti, uključujući upravljanje i zakonsko izveštavanje, 
 • Poslovni konsalting za ključne indikatore učinka (KPI),
 • Definiciju i dizajn KPI-a.

Sagin Managed Network Operation Center (mNOC) predstavlja cloud rešenje za nadgledanje korisničke mreže uz trenutno reagovanje na alarme i probleme koji mogu da se pojave u njoj.

Naši mNOC servisi sastoje se od ponude u kojoj posvećen tim inženjera prati i osigurava neprekidno i pravilno funkcionisanje IT infrastrukture. Na taj način uspešno se izbegavaju događaji koji degradiraju ili čine nedostupnim IT resurse od kojih zavisi funkcionisanje vašeg poslovanja. Naš mNOC tim spreman je da preuzme sve preventivne korake u cilju osiguravanja stalnog funkcionisanja i unapređenja vaše IT infrastrukture.

 

mNOC pogodnosti za korisnike

SERVIS – UPRAVLJANJE GREŠKAMA

 • Upotrebom mNOC servisa za upravljanje greškama obezbeđuje se visoka dostupnost vaše IT infrastrukture i brže rešavanje problema kada se problem pojavi. Ovaj servis pruža detaljan uvid u operativno stanje vaše IT infrastrukture, tako da je ona manje podložna na greške. S finansijske strane, smanjuju se rizici i troškovi degradiranog ili prekinutog funkcionisanja IT infrastrukture;
 • mNOC specijalno obučeni inženjeri nadgledaju vašu mrežu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Zahvaljujući upotrebi različitih profesionalnih alata, upravljanje greškama obavlja se u realnom vremenu. Posebnim dijagnostičkim procedurama, identifikuju se problemi i pokreću neophodne mere za njihovo rešavanje;                        
  Nakon uočavanja greške vršimo koordinisanu daljinsku izolaciju kvara i takođe možemo da koordiniramo komunikaciju sa proizvođačem opreme na kojoj se pojavio kvar;
 • Svi incidenti se evidentiraju u sistem upravljanja događajima koji je deo bezbednog Internet portala sa koga ćete dobijati nedeljne i mesečne izveštaje. Zahvaljujući izveštajima analize trendova imaćete uvid i u periodični razvoj vaše IT infrastrukture;
 • Proaktivno praćenje obezbeđuje da se najveći broj potencijalnih grešaka u IT infrastrukturi spreči i pre nego što se pojavi. Zahvaljujući specijalizovanim alatima za dijagnostiku i upravljanje, mNOC inženjeri mogu brzo i precizno da utvrde tačan izvor problema. Otkrivanje i uočavanje grešaka u IT infrastrukturi u ranoj fazi obezbeđuje njihovo pravovremeno saniranje;

SERVIS – UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA

 • mNOC servis za upravljanje performansama povećava produktivnost internog IT odeljenja i smanjuje kapitalne i operativne troškove. Aktivno nadzire utvrđene parametre koji su odgovorni za optimalan rad infrastrukture;
 • Definisanje i praćenje limita određenih performansi može da u ranoj fazi detektuje potencijalne probleme na IT infrastrukturi pre nego što problemi počnu da utiču na korisnike. Redovna analiza prikupljenih podataka od strane mNOC inženjera obezbeđuje blagovremenu identifikaciju slabosti sistema, neobična odstupanja od normalnog operativnog funkcionisanja i uska grla u sistemu, kao i ispravno dimenzionisanje WAN konekcija;
 • Sadržaj izveštaja pruža dragocenu dugoročnu statistiku i pravilnu projekciju budućeg opterećenja sistema. Time se obezbeđuje optimalan proces planiranja i budžetiranja;

 

 

NAPOMENA:

Preduslov za servis „Upravljanje performansama“ je korišćenje servisa  „Upravljanje greškama“.

 

INTEGRISAN SERVIS UPRAVLJANJA GREŠKAMA I PERFORMANSAMA

 • Integracija upravljanjem greškama i performansama i analize uzroka (root-cause analysis) pruža nam na efikasan način uvid u konsolidovani servisni status i servisne performanse počev od dostupnosti određenog uređaja, pa do performansi sistema;
 • Automatizovana analiza uzroka ukazaće na sistem ili uređaj koji predstavlja izvor problema, kao i šta je sve u sistemu pogođeno tim problemom. Ovo se postiže nadgledanjem individualnih sistemskih performansi, kao i praćenjem grešaka individualnih delova sistema;

Detaljna online funkcija analize sa različitih aspekata, prikazana je putem različitih tipova grafikona;

Pod uslugom obrade dokumentacije podrazumeva se:

 1. Fizičko sređivanje dokumentacije, uz usklađivanje sa zakonskom regulativom i preporukama nadležnih arhiva;
 2. Digitalizacija (skeniranje) dokumentacije;
 3. Mikrofilmovanje dokumentacije;
 4. Fizičko čuvanje (skladištenje) dokumentacije;
 5. Uslužno uništavanje dokumentacije.

Kompanije koje pokrivaju sve pomenute segmente obrade dokumentacije veoma su retke, a Saga spada u tu malobrojnu grupu. Saga Scanning Center obradu dokumentacije obavlja u najmodernijem okruženju, sa najsavremenijom opremom i u skladu sa najstrožim kriterijumima.

Preuzmite brošuru o Saga Scanning Centru

Saga Scanning Centar brošura

 

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas