Zahvaljujući saradnji sa proizvođačem wireless komponenti, Arubom, G# se sastoji od hardverskih i softverskih komponenti: Aruba Wi-Fi Access Points, Mobility Controller, Analytics and Location Engine (ALE) i Saga Location servisa, analitički modul, front-end.

Svaki objekat sa instaliranim Aruba Access Pointima poseduje kontroler koji ih objedinjuje. Prikupljene signale sa Access Pointa na osnovu šeme, ALE (lokacijski servis) konvertuje u konkretna pojavljivanja uređaja na lokaciji. SLocation, transakciono-analitičko rešenje u realnom vremenu obrađuje podatke dobijene od ALE-a i presipa ih u analitičku bazu. Na osnovu tih podataka, generišu se u realnom vremenu kompleksni izveštaji na osnovu niza predefinisanih filtera.

Pored hardverske infrastrukture za WIFI, dobijate mogućnost da utvrdite koliko dugo je kupac proveo vremena u objektu, gde se sve zadržavao i koliko često ga posećuje. Kada se ti podaci uporede sa  realnom prodajom, možete direktno izmeriti komercijalni uticaj vaših marketinških kampanja sa realnom prodajom u objektu. Preko pozicionih podataka, steći ćete utisak kako se kupci kreću po objektu, gde se zadržavaju i koliko, što vam može pomoći u pozicioniranju određenih artikala. Dobićete preciznu analitiku i izveštaje o kretanju i zadržavanja kupaca u vašim interesnim zonama. 

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas