iBanking je jednostavno, jeftino i personalizovano elektronsko bankarsko rešenje koje omogućava aktivnu interakciju banaka i njihovih klijenata. Naš inovativan interaktivni portal za bankarstvo nudi poboljšano korisničko iskustvo, veliku fleksibilnost i visok nivo bezbednosti i omogućava prikupljanje podataka i analizu u svrhe kvalitetnog izveštavanja i upotrebe u marketinškim kampanjama. 

Naši korisnici mogu svojim klijentima da ponude sve sve nove tehnologije i načine za poslovanje, interakciju i komunikaciju. Ovaj novi pristup je usklađen sa korisnikovim očekivanjima vezanim za online iskustvo: brzu i fleksibilnu dostupnost na mreži. iBanking rešenje teži ka integraciji online procesa u jedan proces i proširenju poslovanja banke izvan predviđenih okvira. 

iBanking nije samo dodatak za postojeći eBanking sajt – to je fleksibilan i dinamičan sistem koji približava naše klijente njihovim klijentima.   

iBanking je jednostavno, ekonomično rešenje za elektronsko bankarstvo za stanovništvo i preduzeća. Ono nudi personalizovani portal koji generiše prilagođeno i poboljšano korisničko iskustvo. Ekran sa informacijama može se prilagodi korisnikovim željama, korisničkoj grupi u kojoj je i platformi sa koje se pristupa.

iBanking omogućava kontinuirano izvršavanje i praćenje uobičajenih finansijskih radnji i neophodno izveštavanje na web-u. Upravljanje različitim grupama podataka u oblasti bankarskih usluga i proizvoda obezbeđeno je kroz sistem vidžeta.

Pregled funkcija

01

Inovativan – novi oblik komunikacije

 • Inteligentno upravljanje sadržajima zasnovano na CMS-u i principima portala 
 • Obezbeđuje tartetirane marketing i prodajne kampanje
 • Spreman je za integraciju sa kontakt centrom  
02

Intuitivan – ispunjava očekivanja korisnika

 • Intuitivno plaćanje jednim klikom
 • Lične finansije omogućavaju jednostavnu i brzu klasifikaciju i praćenje potrošnje
 • Lokator bankomata i poslovnica
03

Interaktivan – suština Web 2.0 koncepta

 • Komunikacija između vidžeta omogućava interaktivnost i modifikaciju onih delova ekrana koji treba da se ažuriraju, bez ponovnog učitavanja čitave stranice
 • Interaktivni prikaz podataka u realnom vremenu 
 • Jednolinijski demo sistem omogućava korisnicima da testiraju funkcionalnost
 • Integracija društvenih mreža
04

Tehnološki superioran – nezaobilazno rešenje za bankarski sektor

 • Kompletna podrška za moderno mobilno bankarstvo
 • Nezavisan od browsera
 • Višejezička podrška
 • Ugrađeni sistem za praćenje
 • Napredni modul analitike sistema
 • Podrška za prijavljivanje sa Smart karticama
05

Bezbedan – osiguran od rizika

 • Bezbednosno nadgledanje
 • Zaštita transakcija osigurana je naprednim mehanizmima kao što su digitalni potpis, šifrovanje transakcija i autorizacija karticom 

iBanking sistem je skup funkcionalnosti/modula i usluga koje korisnicima i banci pružaju kompletan paket finansijskih usluga, uz veliki stepen fleksibilnosti. 

iBanking se sastoji iz već implementiranih elemenata konfiguracije (nezavisnih vidžeta/elemenata modula, podesivih US elemenata, podesivog pristupa podacima, itd.). To obezbeđuje jednostavno uključivanje sistema u novo okruženje - sa malim izmenama, ili bez ikakvih izmena na postojećim modulima.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas