Objavljeno: 25. 7. 2017 in Reč predsednika

Digitalna transformacija je važna za banke

Otvori galeriju

Promene treba započeti što pre i po Heraklu jedino je promena konstantna. To posebno važi za banke danas.  

Prvi deo ovog teksta možete pročitati na linku.

Članak iz časopisa "Biznis"

Treći korak je kreiranje i definisanje digitalnih proizvoda u skladu sa utvrđenom digitalnom strategijom. Bilo da se radi o novim proizvodima koji su pogodni za digitalne kanale ili da se stari proizvodi prilagode digitalnim kanalima i automatskom izvođenju: novi instant keš krediti, robotizovani investicioni savetnici,  plaćanja povezana direktno sa internet kupovinama, digitalni novčanici,  plaćanja na osnovu fotografije uplatnice, kombinacije prodaje i kredita itd. Uz digitalne proizvode ide i otvorena dvostrana komunikacija sa klijentima. Kritike, komentari i predlozi poboljšanja servisa ili predlozi novih proizvoda donose veliku vrednost za banku i sve klijente. Komunikacija mora da bude lako dostupna svima, da uključuje odgovore i rangiranja jer transparentnost, otvorenost su nove vrlo važne karakteristike koje prate digitalne proizvode i donose dodatnu vrednost.

Inovacije i dobre ideje su važne za ovaj treći korak digitalne transformacije ali je obavezno svaki novi proizvod proveriti prolaskom kroz prvi i drugi korak i osigurati automatizaciju i opti-kanalsku komunikaciju sa korisnicima. Ako komunikacija za svaki novi proizvod mora da se razvija odvojeno za svaki kanal ili ako proces nije automatizovan vreme za izlazak na tržište će biti predugo a procesi preskupi i gubi se na konkurentnosti i profitabilnosti. Time se značajno smanjuje izgled na uspeh za novi proizvod.

Četvrti korak je vezan za partnere. Neophodno je dobro analizirati postojeći partnerski sistem i kreirati novi, digitalni ekosistem koji bi doneo dodatne vrednosti za korisnika i banku. Na primer banke najčešće nude jedno osiguranje svojim klijentima iako to nije optimalno rešenje, ni po ceni, a ni po karakteristikama usluga za svakog klijenta i priliku. Digitalni pristup omogućava da banke preuzmu ulogu platforme na kojoj će spojiti dve strane kao što su klijenti i osiguranje i ponuditi više proizvoda od različitih osiguranja. Klijenti će dobiti širi izbor i samim tim dodatnu vrednost. Banke dobijaju poverenje i lojalnost klijenata. Pojedine banke već primenjuju model platformi i nude različite usluge svojim klijentima.

Peti korak se odnosi na nove poslovne modele. Sa izabranim partnerima mogu da se udruže programi lojalnosti, da se razvijaju  «White Label» banke ili drugi digitalni brend banke i td. Svi novi modeli su okrenuti akviziciji klijenata i rastu prihoda i profita. Preduslov je da se uvek povežu i prva četiri koraka jer ako, na primer, nije izvršena automatizacija otvaranja novih računa ili ako nisu automatizovani keš krediti tada novi poslovni donose nepotrebne dodatne troškove a ne profitabilnost.

Nedostatak novih, digitalnih proizvoda i korišćenje klasičnih procedura, u tri projekta «White Label» banke Poljskih banaka i mobilnih operatera nisu donele odgovarajući finansijski efekat.

Banke imaju poverenje klijenata, mnogo dodirnih tačaka sa klijentima, njihovu lojalnost, kapital i profit, vrednost u ljudima i procesima. Na toj osnovi treba bazirati digitalnu strategiju i početi digitalnu transformaciju. Neophodno je postići veću otvorenost i transparentnost, bolje koristiti podatke o klijentima da se personalizuju ponude i automatizovati najvažnije procese i ponuditi nove, digitalne proizvode.

Neophodno je početi zato što tek dolaze novi izazovi uvođenjem PSD2 standarda, Block-chain tehnologije i principa rada sa trenutnim izvršenjem kompleksnih transakcija u mreži učesnika.

Promene treba započeti što pre i po Heraklu jedino je promena konstantna. To posebno važi za banke danas.  

Branislav Vujović

Branislav Vujović

Predsednik New Frontier Group
Težite da postanete bolji

Branislav Vujović je osnivač i predsednik New Frontier Group i odgovoran je za poslovanje grupacije sa specijalnim fokusom na inovacije, M&A strategiju, grupnu strategiju i veze sa investitorima.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas