New Frontier Poland - Poland

New Frontier Group je lider u digitalnoj transformaciji u centralnoj i istočnoj Evropi i posluje širom sveta sa svojim ćerka-kompanijama u 15 zemalja. Široki portfolio kompanije nudi usluge i proizvode koji idu od konsultantskih usluga i integrisanja obimnih IT rešenja do razvoja i prodaje sopstvenih proizvoda i usluga. Kao partner više od 300 od Top 500 kompanija u centralnoj i istočnoje Evropi, New Frontier Group podržava svoje klijente u njihovoj digitalnoj transformaciji, nudeći im inovativne, korisnički bazirane proizvode i konsultantske usluge kako bi transformisali svoje poslovni model.New Frontier Poland  je jedna od kompanija u holdingu New Frontier Group.

Visit New Frontier Poland - Poland

New Frontier Group - Austria

New Frontier Group je lider u digitalnoj transformaciji u centralnoj i istočnoj Evropi i posluje širom sveta sa svojim ćerka-kompanijama u 15 zemalja. Široki portfolio kompanije nudi usluge i proizvode koji idu od konsultantskih usluga i integrisanja obimnih IT rešenja do razvoja i prodaje sopstvenih proizvoda i usluga. Kao partner više od 300 od Top 500 kompanija u centralnoj i istočnoje Evropi, New Frontier Group podržava svoje klijente u njihovoj digitalnoj transformaciji, nudeći im inovativne, korisnički bazirane proizvode i konsultantske usluge kako bi transformisali svoje poslovne modele.

Visit New Frontier Group - Austria

Saga - Serbia

Od svog osnovanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u regionu se nalazi na petom mestu. Tokom svog postojanja ostvarila je partnerstva sa više od 70 renomiranih preduzeća iz ICT industrije. Konstantno se širi u regionu i investira u zaposlene, njihovo obučavanje i povećanje njihovog nivoa znanja i veština. 

Visit Saga - Serbia

Xapt - Hungary

Kompanija XAPT osnovana je 2000. godine sa predstavništvom u Budimpešti u Mađarskoj. XAPT je vodeća Microsoft Dynamics ERP kompanija koja nudi rešenja u centralnoj i istočnoj Evropi i jedna od vodećih na svetu u ovoj oblasti. Ova kompanija razvija industrijska specifična rešenja, kao i horizontalna rešenja za Dynamic AX platformu za veliku opremu "dealership management", distrubutera guma i automobila i sistemima menadžmenta za upravljanje imovinom. XAPT nudi rešenja za: ERP rešenja bazirana na MS Dynamics NAV, AX; Rešenja za upravljanje poslovnim procesima; BI i mobilne ERP aplikacije.

Visit Xapt - Hungary

Technoserv Consulting - Russia

Technoserv Consulting konsoliduje ekspertize iz polja administrativnog konsaltinga i implementacije poslovnih aplikacija, pokrivajući sve nivoe menadžmenta moderne kompanije. Ekspertiza i dugogodišnje iskustvo dozvoljava kompaniji “Technoserv Consulting” da nudi sveobuhvatan pristup ciljevima korisnika, kako bi doneli efektivne odluke od: rada kroz strategiju razvoja poslovanja do implementacije sistema koji automatizuje sve aspekte poslovanja kompanije. 

Technoserv Consulting

NPS - Serbia

Kompanija NPS je članica New Frontier Group od novembra 2015 godine, proširujući ekspertizu grupacije u polju MS Dynamics-a.

NPS

Xapt Rumunija - Romania

Razumevanja vašeg biznisa je najvažniji element svih angažovanja. XAPT-ov uspeh se zasniva na ovom principu. Pojmovi kao što su upravljanje promenama, proces reinženjeringa i strateško poslovno izveštavanje su najvažniji elementi svih implementacija. Ovi elementi služe da obezbede preduzeću da održi optimalnu efikasnost i profitabilnost za vreme njihove tranzicije na novi ERP ili CRM sistem. Naši resursi sa preko 25 godina iskustva pomožu organizacijama da sa tehnologijom povećaju profitabilnost. Mi verujemo u rezultate - radeći sa vama kako bi odredili ROI i ukupne troškove vlasništva. Kao Microsoft Business Solutions partner mi razumemo da proizvodi i usluge treba da su okrenute ka korisnicima. Mi smo se strateški uskladili sa globalnim partnerima koji veruju u iste principe kao i mi i zbog toga nudimo našim korisnicima najbolje proizvode i usluge.

Visit Xapt Rumunija - Romania

Xapt - Canada

Razumevanja vašeg biznisa je najvažniji element svih angažovanja. XAPT-ov uspeh se zasniva na ovom principu. Pojmovi kao što su upravljanje promenama, proces reinženjeringa i strateško poslovno izveštavanje su najvažniji elementi svih implementacija. Ovi elementi služe da obezbede preduzeću da održi optimalnu efikasnost i profitabilnost za vreme njihove tranzicije na novi ERP ili CRM sistem. Naši resursi sa preko 25 godina iskustva pomožu organizacijama da sa tehnologijom povećaju profitabilnost. Mi verujemo u rezultate - radeći sa vama kako bi odredili ROI i ukupne troškove vlasništva.Kao Microsoft Business Solutions partner mi razumemo da proizvodi i usluge treba da su okrenute ka korisnicima. Mia smo se strateški uskladili sa globalnim partnerima koji veruju u iste principe kao i mi i zbog toga nudimo našim korisnicima najbolje proizvode i usluge.

Visit Xapt - Canada

Xapt - Australia

Razumevanja vašeg biznisa je najvažniji element svih angažovanja. XAPT-ov uspeh se zasniva na ovom principu. Pojmovi kao što su upravljanje promenama, proces reinženjeringa i strateško poslovno izveštavanje su najvažniji elementi svih implementacija. Ovi elementi služe da obezbede preduzeću da održi optimalnu efikasnost i profitabilnost za vreme njihove tranzicije na novi ERP ili CRM sistem. Naši resursi sa preko 25 godina iskustva pomožu organizacijama da sa tehnologijom povećaju profitabilnost. Mi verujemo u rezultate - radeći sa vama kako bi odredili ROI i ukupne troškove vlasništva.Kao Microsoft Business Solutions partner mi razumemo da proizvodi i usluge treba da su okrenute ka korisnicima. Mi smo se strateški uskladili sa globalnim partnerima koji veruju u iste principe kao i mi i zbog toga nudimo našim korisnicima najbolje proizvode i usluge.

Visit Xapt - Australia

Xapt - United States

Razumevanja vašeg biznisa je najvažniji element svih angažovanja. XAPT-ov uspeh se zasniva na ovom principu. Pojmovi kao što su upravljanje promenama, proces reinženjeringa i strateško poslovno izveštavanje su najvažniji elementi svih implementacija. Ovi elementi služe da obezbede preduzeću da održi optimalnu efikasnost i profitabilnost za vreme njihove tranzicije na novi ERP ili CRM sistem. Naši resursi sa preko 25 godina iskustva pomožu organizacijama da sa tehnologijom povećaju profitabilnost. Mi verujemo u rezultate - radeći sa vama kako bi odredili ROI i ukupne troškove vlasništva.Kao Microsoft Business Solutions partner mi razumemo da proizvodi i usluge treba da su okrenute ka korisnicima. Mi smo se strateški uskladili sa globalnim partnerima koji veruju u iste principe kao i mi i zbog toga nudimo našim korisnicima najbolje proizvode i usluge.

Visit Xapt - United States

Saga - Montenegro

U saradnji sa Sagom d.o.o. Beograd pruža najbolja rešenja svojim klijentima u upravljanju njihovim IT okruženjem u Crnoj Gori. U saradnji sa Sagom d.o.o. Beograd pruža najbolja rešenja svojim klijentima u upravljanju njihovim IT okruženjem u Crnoj Gori.

Visit Saga - Montenegro

Saga - Bosnia and Herzegovina

Saga RS d.o.o. Banja Luka, čiji je osnivač Saga d.o.o. Beograd, posluje od decembra 2007. godine uz punu podršku matične kompanije. U saradnji sa Sagom d.o.o. Beograd pruža najbolja rešenja svojim klijentima u upravljanju njihovim IT okruženjem u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Visit Saga - Bosnia and Herzegovina

New Frontier Innova - Serbia

New Frontier Innova je softverska kompanija specijalizovana za kreiranje višekanalnih rešenja za interakciju sa korisnicima. Član je New Frontier Group, jedne od najvećih sistem integratorskih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. NF Innova je opremila najznačajnije banke u regionu najnaprednijim rešenjima za digitalnu ekonomiju. Nastala je kao ćerka-kompanija Sage, jedne od najvećih kompanija u okviru New Frontier grupacije.

Visit New Frontier Innova - Serbia

Teligent - Russia

Kompanija Teligent razvija telekomunikacione proizvode za fiksne, mobilne i IP mreže operatera. Još od osnivanja 2005. godine, kompanija razvija softverske proizvode na polju novih aplikacija i uslugama sa dodtanom vrednošću.Teligent is a developer of telecommunications products for fixed, mobile and IP operators’ networks. Since its creation in 2005, the company has developed software products in the field of new applications and Value Added Services (VAS). Od 2013. godine, Teligent je deo holding kompanije New Frontier Group.

Visit Teligent - Russia

Smart d.o.o. Novi Sad - Serbia

Smart d.o.o. osnovana je 2000. godine kao informatički edukativni centar. Danas predstavlja jednu od vodećih Solution & Service kompanija u Srbiji koja svojim korisnicima usluga obezbeđuje konstantan kvalitet. Od 2013. godine nalazi se u sastavu kompanije Saga d.o.o. Beograd.

Visit Smart d.o.o. Novi Sad - Serbia

Saga MK - Macedonia

Saga MK DOOEL Skoplje, čiji je osnivač Saga d.o.o. Beograd, posluje od februara 2009. godine uz punu podršku matične kompanije. U saradnji sa Sagom d.o.o. Beograd pruža najbolja rešenja svojim klijentima u upravljanju njihovim IT okruženjem u Makedoniji.

Visit Saga MK - Macedonia
Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas