Saga d.o.o. Beograd, Republika Srbija

Bulevar Zorana Đinđića 64a
11070 Beograd, Srbija

Telefon: 011/3108-500
Faks: 011/3108-567
E-mail: office@saga.rs

Tip organizacije: Privatno preduzeće

Većinski vlasnik je New Frontier Holding GmbH (NFH)

Kompanije u okviru Saga sistema:

Saga CG d.o.o. Podgorica (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga RS d.o.o. Banja Luka (Saga je vlasnik 100% preduzeća)
Saga MK DOOEL Skopje (Saga je vlasnik 100% preduzeća) 
Smart d.o.o. Novi Sad (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
NPS d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 60% preduzeća)
New Frontier Innova d.o.o. Beograd (Saga je vlasnik 100% preduzeća)

Uslovi korišćenja internet prezentacije preduzeća Saga d.o.o. Beograd

Korišćenjem internet prezentacije preduzeća Saga d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Preduzeća) ili drugih servisa postavljenih na domenu www.saga.rs, pristajete na određene uslove i pravila koji su navedeni u daljem tekstu.
Preduzeće ne daje nikakve garancije, niti je odgovorno za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na internet prezentaciji preduzeća. Preduzeće nije odgovorno za brisanje, neuspešno skladištenje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Preduzeće ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu preuzimanjem podataka ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu do koga se došlo pomoću internet prezentacije Preduzeća. 
Preduzeće može da promeni ili ukine sadržaje s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, bez odgovornosti prema vama ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja menjamo s vremena na vreme, bez najave. Molimo vas da, s vremena na vreme, posetite ovu stranicu, kako biste bili upoznati sa eventualnim promenama. 
Ni pod kojim okolnostima Preduzeće nije odgovorno za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom. 
Internet prezentacija Preduzeća je namenjena isključivo vašem ličnom, ne-komercijalnom korišćenju. Nije dozvoljeno korišćenje internet prezentacije Preduzeća radi povećanja posećenosti vašeg sajta u komercijalne svrhe, kao što je prodaja reklamnog prostora. Ukoliko želite da servise internet prezentacije Preduzeća upotrebite u komercijalne svrhe, za to je neophodan poseban ugovor unapred, pre početka komercijalnog korišćenja. Kontaktirajte nas za više informacija o tome. 
Internet prezentacija Preduzeća ne prikuplja vaše lične podatke, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. Preduzeće, međutim, dolazi do određenih informacija, koje nisu Vaši lični podaci, već se odnose na internet provajdera koji koristite da biste se povezali na Internet, Vašu IP adresu, tip čitača ili operativnog sistema koji koristite (npr. Macintosh ili Windows). Ove informacije koriste se u statističke svrhe, tj. da bi naša služba Marketinga mogla što bolje da odredi efekte neke reklamne kampanje. U određenim slučajevima, Vi dobrovoljno možete dati neke podatke o sebi popunjavanjem nekog našeg upitnika. U tom slučaju, Preduzeće prikuplja ove informacije da bi udovoljila Vašim zahtevima i potrebama, a koji zavise od konkretnog slučaja. Uvek, kod svakog formulara koji vam Preduzeće preko svoje internet prezentacije nudi da popunite, će biti istaknuta namena podataka koje upisujete, i način na koji možete tražiti da se ti podaci izbrišu iz naše baze.
Ovi uslovi korišćenja nadomeštaju i zamenjuju sve prethodne uslove korišćenja, pismene ili usmene, koji se tiču korišćenja internet prezentacije Preduzeća. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će biti efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane Preduzeća.

Izjava o privatnosti podataka

Saga d.o.o. Beograd veoma ozbiljno shvata privatnost i zaštitu ličnih podataka. Pod ličnim podacima se, prema važećem zakonu, podrazumevaju informacije o pojedincu koga je moguće identifikovati, kao što su ime i prezime, e-mail ili poštanska adresa, broj telefona…

Ova izjava o privatnosti ima za cilj da vas informiše šta možemo da uradimo sa ličnim podacima koje dobijemo od vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije potvrđujete da prihvatate našu Izjavu o privatnosti podataka i da ste saglasni s njom.

Prikupljanje ličnih podataka 

Saga d.o.o. Beograd prikuplja podatke samo u svrhu saradnje na određenom poslu ili marketing događaju. Pojedini proizvodi Saginih partnera imaju svoje posebne sajtove i polise u vezi privatnosti. Molimo korisnike da se upoznaju sa ovim izjavama o klauzulama privatnosti koje nisu pod kontrolom Sage. 

Saga će, na zahtev korisnika, obezbediti sve potrebne informacije u vezi partnerskih izjava privatnosti i, gde je moguće, vidljivo postaviti link na zvaničan web sajt partnera. Takođe, Saga se obavezuje da će, na zahtev korisnika, pomoći u ispravnom tumačenju partnerskih klauzula privatnosti. 

Sigurnost ličnih podataka 

Preduzeli smo stroge fizičke, elektronske i administrativne aktivnosti u domenu bezbednosti da osiguramo sprečavanje neovlašćenog pristupa, kao i da sačuvamo sigurnost podataka i ispravno ih koristimo. Podaci su dostupni samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla ili ispunjenje ugovora. Svi zaposleni u Sagi d.o.o. Beograd i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Upotreba ličnih podataka

Saga ne prodaje privatne informacije. Privatni podaci se distribuiraju trećim stranama samo za potrebe i u okviru obavljanja posla, kao i po nalogu pravosudnih organa u slučajevima u kojima to izričito propisuje zakon.

Sagini proizvodi i rešenja ne prikupljaju lične podatke, IP adrese i ne koriste kolačiće (cookies) bez prethodnog odobrenja korisnika.

Upotreba kolačića

Tokom posete našoj web prezentaciji, koristimo kolačiće koji omogućavaju identifikaciju korisnika. Kolačići su male datoteke koje se privremeno čuvaju na hard disku. Naši kolačići ne sadrže lične podatke, tako da je vaša privatnost zaštićena.

Naravno, našu web prezentaciju možete da pogledate i bez kolačića. Većina programa za pregled web stranica automatski prihvata kolačiće, pa je u tom slučaju neophodno da u njima isključite tu mogućnost. Molimo vas da detalje o tome pogledate u uputstvu vašeg web čitača. Ukoliko isključite upotrebu kolačića, postoji mogućnost da nećete moći da otvorite sve sadržaje na našoj web prezentaciji. Tekst (Arial regular 9, b0pt, a0pt, single)

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas