Digitalna ekonomija je danas realnost koja stvara ogromne mogućnosti, ali istovremeno predstavlja i veliku pretnju za sve kompanije. Bliska budućnost doneće automobile i vozove bez vozača, leteće dronove koji isporučuju pakete, Internet kroz kontaktna sočiva, senzore u odeći, ekrane koji će moći da se savijaju kao maramice, kao i izradu proizvoda putem 3D štampača. Internet of Thinds ima potencijal da poveže 75 milijardi ljudi, uređaja i stvari do 2020. godine.

Kakva će biti budućnost u kojoj će svi i sve biti uvek konektovani i razmenjivati informacije? Budućnost u kojoj će digitalna rešenja imati perfektno znanje o tome šta, kada i kako da olakša naše živote u najvećoj mogućoj meri. Kako će digitalni napredak nastaviti revoluciju u svetu u kome živimo?

Prelazak na digitalno poremetiće sve industrije i proširiće se na sva geografska podneblja. Industrije kao što su bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije, maloprodaja, transport i energetika, ali i javni sektor, digitalizuju se brzo i nemilosrdno. B2B industrije se brzo prate.

Vodeće kompanije koje su prošle uspešno kroz digitalno transformaciju konstantno pokušavaju da razumeju kako digitalna revolucija transformiše njihovo poslovanje i kako mogu da prihvate mogućnosti koje ono donosi. Digitalna transformacija obećava značajan finansijski napredak. U digitalnoj transformaciji lideri mogu da očekuju povećanje poslovnog prihoda od 5% do 15%, smanjenje troškova od 10% do 20% i da svoje ukupno poslovanje poboljšaju za preko 30%.

Kompanije koje kasne sa transformacijom su u većoj opasnosti od kompanija koje su agilnije po tom pitanju.jer novi igrači na tržištu "napadaju" njihovu industriju, isto tako, nove digitalne start-up kompanije dobijaju prednost nad uspostavljenim industrijskim modelima poslovanja.

Saga i New Frontier Group istraživali su digitalnu transformaciju kroz različite industrije. Identifikovali smo dva glavna puta ka tom cilju: evolucioni i revolucionarni put.

Evolucioni pristup koristi digitalne mogućnosti da se razvoj ostvari unutar postojećeg poslovnog modela kako bi se bolje uključili u korisnički interfejs, kako bi obezbedili ponude i relevantne sadržaje koji su prilagođeni korisnicima, kako bi digitalizovali procese i operacije, kako bi proširili poslovni ekosistem i kako bi realizovali bolje angažovanje zaposlenih i zainteresovanih strana.

Revolucionarni pristup podrazumeva daleko veće promene – fundamentalni prelazak na drugačiji poslovni model. Taj model najčešće donosi razgranatije poslovne modele sa radikalno proširenim brojem partnera u poslovnom ekosistemu. Takva digitalna transformacija mora da se gradi na osnovama koju čine informacije i snaga umrežavanja.

Digitalni lideri prate taj model. Za mnoge kompanije danas je teško da u potpunosti promene svoj poslovni model i da ostave za sobom tradicionalni model u kome se sve obavlja „unutar organizacije“. Ali, ukoliko kompanija ima aspiracije da maksimalno iskoristi prednosti novog tržišta, neophodan je upravo ovakav vid transformacije koji će u potpunosti da prihvati sve prednosti digitalne revolucije.

Konsalting za digitalnu transformaciju

Pružamo potpunu podršku našim klijentima na njihovom putu digitalne transformacije i pomažemo im da zahvaljujući tome brzo ostvare finansijski napredak.

Saga i New Frontier Group vide četiri ključna koraka koja opisuju putovanje kroz digitalnu transformaciju, koji se fokusiraju na sposobnost brzog kreiranja prototipova i na implementaciji digitalne inicijative.

Digitalna radionica

Umesto da se tehnologija koristi kao početna tačka za poboljšanje ili kreiranje mobilnih, društvenih, Big Data i Cloud sposobnosti, od kritične važnosti je da se sledi holistički pristup i da se razvija digitalna strategija koja dopunjuje i proširuje opštu strategiju kompanije.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas