Objavljeno: 14. 7. 2017 in Blog by Siniša Janjušić - arhitekta tehnoloških rešenja

Nikad ne reci nikad

Otvori galeriju

Koja je to inovacija koja je unapredila WiFi mreže? Odgovor je, Wireless Location Based Services - LBS.

Rečenicu "nikad ne reci nikad" najčešće izgovaraju oni koji su doživeli nešto za šta su bili uvereni da se nikada neće desiti, ili bolje rečeno nije im padalo na pamet da je to nešto uopšte moguće, da bi na kraju ipak bili demantovani. Spletom raznih, neki bi možda rekli i čudnih, neverovatnih okolnosti, te stvari su ipak postale realnost.

U konkretnom slučaju, "čudna i neverovatna okolnost" je razvoj WiFi mreža, odnosno, povezivanje tih mreža u ekosistem sa različitim tipovima alata i Business Inteligence aplikacija, koji im daju dodatnu vrednost.

Kompanije koje su u prošlosti implementirale WiFi mreže, skoro bez izuzetka su na njih gledale kao na "nužno zlo". Kao na nešto za šta nema ni smisla, a samim tim ni potrebe, raditi ROI kalkulacije. Potreba za konstantnom povezanošću na korporativnu mrežu ili internet ih je doslovno "terala" da izdvoje deo svog IT budžeta i za realizaciju ovog tipa konekcije, iako se "ulaganje u wifi NIKADA neće i ne može isplatiti". Ruku na srce, u tom trenutku su možda i bili u pravu. Međutim, oni su upravo ti koji sada izgovaraju rečenicu - Never say never.

Koja je to inovacija koja je unapredila wifi mreže? Odgovor je, Wireless Location Based Services - LBS.

Da bih objasnio pojam i svrhu lokacijskih servisa, poslužiću se analogijom sa tehnologijom koja je već duže vremena prisutna i široko rasprostranjena - Global Positioning System (GPS).

Na sličan način na koji GPS sistem određuje tačnu poziciju nekog GPS klijenta na bilo kom mestu na planeti, LBS određuju poziciju Wireless klijenta u nekom zatvorenom (indoor) prostoru koji je pokriven wifi signalom. Sistem funkcioniše na način da Wireless Access Pointi, koji su u konstantnoj komunikaciji sa wireless klijentima, šalju informacije do Wifi lokacijskih servera. Ovi serveri, koristeći različite matematičke modele, imaju mogućnost da odrede zonu/lokaciju klijenta u objektu, kao i sam "wifi identitet" korisnika.

Mnoštvo podataka koje lokacijski serveri prikupljaju o klijentima, ne bi imalo upotrebnu vrednost bez BI aplikacija koje obrađuju prikupljene podatke, analiziraju ih i generišu različite tipove izlaznih informacija. U zavisnosti od potreba, korisna informacija za nekoga može biti samo broj posetilaca u nekoj zgradi, na određenom spratu, prodajnom objektu i sl. Drugima su opet bitne informacije "DWELL Time", odnosno vreme koje klijent provede u nekoj zoni poslovnog objekta (recimo kupci pored pulta sa nekim proizvodom), kao i podatak da li je to redovan klijent. Takođe, kao korisne izlazne informacije su zone kretanja u nekom objektu.

Sistemi bazirani na ovakvoj implementaciji lokacijskih servisa koriste velike količine podataka prikupljenih tokom dužeg vremenskog perioda, a izlazne informacije dobijene od aplikacija za analizu koriste kompanijama kako bi korigovali i optimizovali određene segmente svoga poslovanja.

Sa druge strane, česte su implementacije lokacijskih servisa u kojima je veoma bitna informacija o prisutnosti klijenta u realnom vremenu. Kada se ova informacija upari sa "wifi identitetom" korisnika i istorijskim podacima koje LBS sistem ima o njemu, dolazi se do primena kao što su personalizovano reklamiranje sa loyality promocijama, "Indoor GPS", itd.

Zar ste sumnjali da Saga ovo nema u svojoj ponudi?

Da se ne pomisli kako je ovo tehnologija koja je "svetlosnu godinu" daleko od nas i da bi bolje shvatili praktičnu primenu ovih servisa, sledi kraći opis jednog sistema za koji smo uvereni da će uskoro zaživeti i u našoj zemlji.

Naime, Saga je u saradnji sa jednim shoping centrom u Beogradu pokrenula POC projekat u kome će biti implementirani Wifi lokacijski servisi. Sistem je baziran na Aruba wireless opremi (HP Enterprise) i G# aplikaciji za analizu i reporting koju je razvila Sagina divizija za softverska rešenja.

U prvoj fazi sistem će klijentima centra omogućiti da se preko wifi captive portala povežu na wireless mrežu i koriste besplatnu internet konekciju. Na ovaj način će se vršiti identifikacija wifi klijenta, odnosno određivaće se njegov "wifi identitet" (asocirani klijenti). Sistem takođe prikuplja podatke i o WiFi uređajima koji nisu konektovani na wireless sistem (neasocirani klijenti), a nalaze se u prostoru pokrivenom signalom. LBS prati položaj i kretanje svakog od ovih klijenta i podatke šalje G# aplikaciji, koja vrši njihovu analizu i generiše izveštaje.

Analizom dobijenih informacija moguće je:

  • sagledavati i analizirati tržišni potencijal
  • dobiti informacije o navikama korisnika i analizirati njihovo ponašanje u određenim danima, dobu dana, vikendima i sl.
  • optimizovati pozicije poslovnih prostora
  • definisati cene poslovnog prostora na osnovu informacija o posećenosti kojoj zoni
  • publikovati personalizovane reklame preko smartphone aplikacija (za asocirane korisnike preko captive portala) ili publikovati reklamni sadržaj prema dobu dana.
  • Evaluirati efikasnost reklamnih kampanja itd.

Vlasnici centra u skladu sa dobijenim informacijama mogu da donose konkretne poslovne odluke i mere njihove rezultate.

U drugoj fazi projekta, ideja je da se implementiraju servisi u realnom vremenu.

Jedan od servisa je personalizovani Digital Signage, sistem koji u trenutku kada se asocirani klijent nađe ispred ekrana u shoping centru ciljano šalje informacije koje su relevantne za njega (personalizovana ponuda).

Prosleđujem vam link ka videu koji bi trebalo sve ove opisne pasuse slikovito da objasni LINK

Obzirom da smo na samom početku razvoja servisa baziranih na lokacijskim servisima, bilo kakva predviđanja gde će nas sve to odvesti i do kakvih novih poslovnih primena će se doći, bila bi nezahvalna. Sa punim pravom se sada može pričati o novoj evaluaciji isplativosti u razvoj wireless mreža, tako da ROI analiza ne samo da nije više besmislena, već naprotiv, opravdana je i preporučljiva.

Jedno je sigurno, "Nikad ne reci nikad", naročito kada se govori o sferi Informacionih tehnologija.

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas