Objavljeno: 24. 7. 2017 in Blog by Đorđe Zečević, direktor Sektora za rešenja u oblasti bezbednosti informacija

Kako se zaštiti na Internetu koristeći openDNS?

Otvori galeriju

Kao i ljudi tako i kriminalci za komunikaciju koriste internet i DNS. Već neko vreme velike firme koje se bave sigurnošću i analizom zlonamernog sadržaja na internetu prave bazu imena koja postoji na internetu i pokušavaju da ih kategorizuju. 

Internet je mreža računara koji koriste adrese kako bi uspeli da komuniciraju međusobno. Ove adrese nazivamo IP adrese, skraćeno od Internet Protocol adrese. Adrese izgledaju ovako:
• 216.58.214.228
• 2001:DB0:0:123A:0:0:0:30
Može se reći da nisu namenjene ljudima, već računarima. Ono što ljudi mogu da upamte su imena. Na internetu se ona nazivaju hostname i mnogo su lakša za pamćenje (www.saga.rs, www.google.com)
DNS (Domain Name System) je sistem koji pretvara imena računara (npr. www.googole.com) u IP adrese. DNS je zasnovan na hijerarhiji i jedan je od fundamentalnih sistema na internetu. Bez DNS-a nema interneta.

Kako nam onda on pomaže da se zaštitimo?

Kao i ljudi tako i kriminalci za komunikaciju koriste internet i DNS. Već neko vreme velike firme koje se bave sigurnošću i analizom zlonamernog sadržaja na internetu prave bazu imena koja postoji na internetu i pokušavaju da ih kategorizuju. Kategorije izgledaju ovako:

Osim kategorija za legalan saobraćaj, postoje i kategorije za zlonameran saobraćaj, tzv. Security kategorije. One izgledaju ovako:

U kućnom okruženju, korisnik može zabraniti određene kategorije koje nisu prikladne za njegovu porodicu, ali može koristiti ovaj servis finog podešavanje i koristiti podrazumevana podešavanja.

Ako se pitate koliko je teško podesiti kućnu mrežu i da li treba da budete IT eksperti? Odgovor je NE. Na web strani openDNS-a postoje upustva koja je lako ispratiti. LINK

Upustva postoje za sve poznate operativne sisteme, među kojima su u sve verzije Windows operativnog sistema, koji se dominantno koristi kod nas i u svetu.

Ono što je još bitno, ovaj servis je besplatan za kućne korisnike.

Kako to izgleda u praksi? Kada korisnik poseti stranicu za koju se zna da ima zlonameran sadržaj, biće preusmeren na sigurnu stranicu uz obavešenje

A šta je sa velikim kompanijama?

Velike kompanije bi takođe mogle da imaju veliku korist od ovog servisa. On se može koristiti pararelno sa ostalim vidovima zaštite i pružiti dodatni sloj zaštite.

Konfiguracija za velike korisnike je malo složenija od konfiguraije za kućne korisnike, ali Sagini inženjeri mogu izvršiti integraciju sa postojećim sistemima.

Pošto je kompanija Cisco Systems vlasnik firme OpenDNS, sada se ovaj servis za firme zove Cisco Umbrela i nudi se u više paketa koji zavise od broja zaposlenih.

Cisco Umbrela nudi više mogućnosti za konfiguraciju. Izdvojiću samo nekoliko.:

  • Moguće je kreirati različita pravila za različite grupe korsinka
  • Moguće je dobiti detaljne izveštaje o korišćenju Interneta u kompaniji
  • Moguće je integrisati Umbrellu sa ostalim IT sistemima, kao što je SIEM              

U oblasti informacione tehnoglogije, kao i u životu, važi pravilo da je najbolje rešenje ono koje je najjednistavnije. Prateći ovo pravilo, OpenDNS je idealno rešenje. 

Ja koristim OpenDNS a vi?

Da li imate neka pitanja? Kontaktirajte nas